Privacybeleid

Inleiding
Tendenz of Food neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Tendenz of Food

Wie is Tendenz of Food?
Tendenz of Food Honselersdijk is een besloten vennootschap, kantoorhoudende aan de Moddermanplein 8-9, 2675 CT te Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27205290. Rob en Esther Starrenburg, eigenaren van Tendenz of Food, zijn ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Tendenz of Food de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Tendenz of Food uw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tendenz of Food persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tendenz of Food voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tendenz of Food worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Klanthistorie
Doeleinde: Klant bedienen & informatie verstrekken
Gegevens: Bezoekhistorie (incl. specificaties gebruikte kleur recepten en knip technieken indien van toepassing)
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres, geboortedatum
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Geboortedatum
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Website
Doeleinde: Online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot ten minste 3 jaar na laatste wijziging in gegevens

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?
Tendenz of Food heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens uw bezoek aan de salon en/of gegevens heeft ingevuld in ons online afsprakenboek.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tendenz of Food over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan middels een email gericht aan info@tendenzkappers.nl of u kunt een uitdraai opvragen in de salon.
Wijzigingen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u ter inzage heeft ontvangen c.q. gelezen kunt u deze zowel online via uw digitale logingegevens doorvoeren, dan wel doorgeven in onze salon. U kunt verzoeken dat Tendenz of Food uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Tendenz of Food de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tendenz of Food of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft gekregen, hebt u het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tendenz of Food u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Tendenz of Food
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@tendenzkappers.nl. Tendenz of Food zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tendenz of Food een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tendenz of Food uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Tendenz of Food verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Tendenz Kapper deze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Tendenz of Food kunnen worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Tendenz of Food Privacyverklaring versie mei 2018 van de website van Tendenz of Food worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Tendenz of Food uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naarinfo@tendenzkappers.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Tendenz of Food uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@tendenzkappers.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.